Fabric Poppies (Pack of 25)
Fabric Poppies (Pack of 25)

Item #: 340.405F
$6.00
Crepe Paper Poppies (Pack of 100)
Crepe Paper Poppies (Pack of 100)

Item #: 340.400CP
$29.00
Poppy Display Board
Poppy Display Board

An easy table-top board to display poppies for donations

Item #: 340.135
$13.99
Poppy Day Money Can with Sealed Lid
Poppy Day Money Can with Sealed Lid

1 can

Item #: 340.401
$2.99
Poppy Day Money Cans with Sealed Lids (Dozen)
Poppy Day Money Cans with Sealed Lids (Dozen)

12 cans

Item #: 340.401D
$26.99
Poppy Day Money Can With Removable Lid
Poppy Day Money Can With Removable Lid

1 can

Item #: 340.402
$2.99
Poppy Day Money Cans with Removable Lids (Dozen)
Poppy Day Money Cans with Removable Lids (Dozen)

12 cans

Item #: 340.402D
$26.99
Poppy Kit (Small Poppies)
Poppy Kit (Small Poppies)

Makes 1,000 poppies

Item #: 340.410
$145.00
Poppy Kit (Large Poppies)
Poppy Kit (Large Poppies)

Makes 1,000 poppies

Item #: 340.411
$1,050.00
Poppy Pin (American Legion Family)
Poppy Pin (American Legion Family)

Item #: 715.960
$2.99
Poppy Day Button/Ribbon Combo
Poppy Day Button/Ribbon Combo

Worn by Poppy Day volunteers

Item #: 320.115
$2.50
National Poppy Day Bracelet
National Poppy Day Bracelet

Item #: 414.960
$1.50
Roll of Poppy Decals
Roll of Poppy Decals

1000 1.5" x 1.25" stickers

Item #: 750.960
$9.99
Poppy Flower Auto Decal
Poppy Flower Auto Decal

Item #: 450.960
$1.99
Poppy Flower Auto Magnet
Poppy Flower Auto Magnet

Item #: 450.961
$3.99

"Honor & Support" Poppy Auto Magnet

Item #: 750.961
$1.99