SAL Emblem Short-Sleeve Dress Shirt
SAL Emblem Short-Sleeve Dress Shirt

60/40 cotton/poly fabric will not shrink

Item #: 507.600X
$27.95
SAL Emblem Long-Sleeve Dress Shirt
SAL Emblem Long-Sleeve Dress Shirt

60/40 cotton/poly fabric will not shrink

Item #: 507.601X
$28.95
Collar Extender
Collar Extender

Loosens tight shirt collars

Item #: 805.500
$2.95