Silver Poppy Charm
Silver Poppy Charm

3/4"

Item #: 414.501
$14.99
Gold Poppy Charm
Gold Poppy Charm

3/4"

Item #: 414.500
$14.99
Poppy Certificate
Poppy Certificate

8-1/2" x 11"

Item #: 333.120
$1.00
Poppy Publicity Poster
Poppy Publicity Poster

9" x 12" heavy card stock poster to advertise Poppy program

Item #: 335.200
$1.99
Poppy Poster Greeting Cards
Poppy Poster Greeting Cards

8 different cards & 8 white envelopes

Item #: 335.916
$8.00
Poppy Coloring Book
Poppy Coloring Book

8 pages

Item #: 355.301
$0.30
Poppy Labels - Adhesive (Pack of 5,000)
Poppy Labels - Adhesive (Pack of 5,000)

Labels with adhesive

Item #: 340.999
$80.00
SALE: $15.00
Jeweled Poppy Earrings
Jeweled Poppy Earrings

5/8" red enamel with clear center stone

Item #: 414.220
$5.99
Jeweled Poppy Necklace
Jeweled Poppy Necklace

18" chain

Item #: 414.320
$6.99
Poppy Charm Bangle Bracelet
Poppy Charm Bangle Bracelet

5/8" red enamel charm with clear center stone & clear bead

Item #: 414.620
$7.99
Poppy Awareness Ribbon Pin
Poppy Awareness Ribbon Pin

Red enamel poppy with clear stone

Item #: 414.141
$6.99

"Honor & Support" Poppy Rhinestone T-shirt

Hundreds of rhinestones for plenty of sparkle

Item #: 407.961X
$19.99
White Poppy Scarf
White Poppy Scarf

Item #: 401.204
$8.99
Certificate Maker USB Drive
Certificate Maker USB Drive

Customize Legion-family certificates from your computer

Item #: 755.409
$9.99